Projeden beklenen sonuçlar nelerdir?

Proje kapsamında afetten önce bilgilenip, gerekli hazırlıkları yapan bireyler, afet anında bu kazanımlarla doğru davranışları sergileyecek, afetten sonraki ilk 72 saatte acil müdahale ekipleri gelene kadar hayatlarını idame ettirmeyi başarabileceklerdir.