Yangın

Yangın

Maddenin yeterli derecede ısı ve oksijen (hava) ile birleşmesi sonucunda yanarak kimyasal şekil değişliğine uğraması olayıdır. Yangının oluşabilmesi için yanıcı madde, yüksek ısı ve oksijene ihtiyaç vardır. Yangın, kontrol dışı yanma ile oluşan bir acil durum olayıdır.

Günümüzde, üretim teknik ve teknolojisindeki gelişmeler, çok katlı ve çok amaçlı binalar, yeni malzemeler yeni riskleri beraberinde getirmiştir. Türkiye’de hızlı nüfus artışı ve sanayideki gelişmelere paralel olarak, her geçen gün yangın sayısı artmakta, artan yangın sayısı ile ölüm ve yaralanmaların yanı sıra büyük miktarda hasar da oluşmaktadır. Türkiye’de yılda ortalama 90 bin civarında yangın meydana gelmektedir. Bu yangınlar çok sayı da ölüm ve yaralanmalar ile maddi hasara sebep olmaktadır(1).

Yangınlara genel olarak; Bilgisizlik, dikkatsizlik ve İhmal, tedbirsizlik,  sıçrama (çevredeki yangından sirayet),  sabotaj, tabiat olayları, kazalar sebep olmaktadır. Yangınlar katı, sıvı, gaz ve hafif metal yangınları olarak sınıflandırılmaktadır.

Yangın geometrik olarak büyür. Yangınlar, bazı özel durumlar hariç (akaryakıt yangınları gibi) başlangıçta küçük olmasına rağmen yangın bileşenlerinin özelliklerine bağlı olarak çok hızlı büyümektedir. Özellikle ortamda yangının daha hızlı büyümesini sağlayacak kolay yanabilen maddeler bulunuyorsa, açık alandaki yangınlarda rüzgâr varsa, bu süreç çok daha hızlı ve etkili gelişmektedir. Kapalı alanlardaki yangında ortalama ısı değeri birinci dakikadan sonra hızla artar. Isı 5 dakika sonra 555 ºC’ ye ulaşırken alevler ortamı tamamen kaplar(2). Bu sebeple yangına çok hızlı müdahale etmek gerekir.

Yangın yerindeki tehlikeler;

  • Yangının Büyüme Hızı
  • Yüksek Sıcaklık
  • Yangın Bileşenlerinin Yayılmaya Olan Etkileri
  • Yangının Safhalarındaki Tehlikeler
  • Gazların Neden Olduğu Solunum Zorluğu
  • Patlama Tehlikesi
  • Çökme Tehlikesi
  • Elektrik Tehlikesi
  • Kimyasal Tehlike

Olarak sıralanabilir.