Yapısal Riskler

Yaşanan depremlerde çöken binalar can kaybının artmasının en büyük sebebidir. Bu sebeple depremin ilk anında bulunduğumuz binanın sağlam olması son derece önemlidir. İnşaat yönetmeliğine ve zemin özelliklerine göre yapılan binalar depremin yıkıcı etkilerini olabildiğince engelleyecektir. Yaşanabilecek depremler karşısında büyük can ve mal kayıplarının önlenmesi için, deprem güvenliği yetersiz olan binaların güçlendirilmesi ya da yıkılarak yeniden yapılması gereklidir.

Binanın uzman mühendislerce incelenmesi ve güçlendirilmesi, güçlendirme uygun değilse binadan taşınılması gerekir. Güvensiz bir binada yaşayanların korunmasını garanti edecek bir yöntem yoktur. Binanın denetlenmesi için Bakanlık, yerel yönetimler, üniversite ve meslek odalarına başvurulabilir.